ஆத்தி சூடி         (ஆ)    ஆறுவது சினம்

ஆத்தி சூடி
        (ஆ)
   ஆறுவது சினம்
          ******
      ஒருவிகற்ப
        இன்னிசை
         வெண்பா
          ******
 ஆறும்
    குணமுடன்
      ஆளும்
        சினமதின்


 ஈறு(மரணம்)
   எனவரும்
     ஈனம்
       விலக்கிட


 ஊறு
  (இடையூறு)
   விளைத்திடும்
     ஊட்டம்(உணவு)
      வெறுத்துடன்


 மாறு
   (ஒவ்வாதன)
    மறுப்பதே
      மா (பெருமை)
        ******
ஆறுவது சினம்


வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


 


ஒலி வடிவில் கேட்கComments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

விநாயகருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பலன்