ஆத்தி சூடி              (ஒ)        ஒப்புர ஒழுகு

ஆத்தி சூடி
             (ஒ)
       ஒப்புர ஒழுகு
          **
       ஒருவிகற்ப
       இன்னிசை
       வெண்பா
           **
 உலகின்
   நடப்பை
     உணர்ந்தே
       நடந்தால்


 உலவும்
   அறமாய்
     உதவி
       அளித்தால்


 அலகில்
    துயரம்
      அனைத்தும்
        துடைத்தால்
   
 நிலவும்
   நிமலம்
 (குற்றமற்ற
      தன்மை)
     நிமிர்.
      **
 ஒப்புர ஒழுகு.


வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


ஒலி ஒளி உணர 


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

விநாயகருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பலன்