ஆத்தி சூடி  இன்னிசை         வெண்பா ( இ) இயல்வது கரவேல்

ஆத்தி சூடி 


 


இ)


இயல்வது கரவேல்


           **


      ஒருவிகற்ப


       இன்னிசை


        வெண்பா


           **


 இயல்வதை


    ஈய


      இருகை


        இருக்க


 


   அயலரும்


       வாழ


         அளித்தல்


           அறமே


 


 முயலகன்


    போல


       முரணர்


         எனினும்


 


 வியலகம்


     காக்க


       விரும்பு.


        **


இயல்வதுகரவேல்


 


வணக்கத்துடன்🙏


ச.பொன்மணி


ஒலி வடிவில் கேட்க 


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

விநாயகருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பலன்