ஆத்தி  சூடி    ( ஊ)          ஊக்கமது           கைவிடேல்

ஆத்தி  சூடி          (  5  )        தொடர்


(  ஊ )
         ஊக்கமது
          கைவிடேல்
            **
 ஊக்கம்
   வளர்த்தால்
     உலகமே
       வாழ்த்திடும்


  தேக்கம்
    தவிர்த்தால்
       திறமையும்
         ஓங்கிடும்


  ஆக்கம்
    அளித்தால்
      அகிலமும்
         அன்புறும்


 காக்கும்
    கரத்தால்
      கடகு
       (காப்பாற்று)
         **
      ஊக்கமது
       கைவிடேல்


வணக்கத்துடன்  🙏
ச.பொன்மணி
[


 


வணக்கத்துடன்🙏


ச.பொன்மணி


  


ஒலி ஒளி உணர 


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

விநாயகருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பலன்