ஆத்தி  சூடி   (உ) உடையது விளம்பேல்

 


ஆத்தி  சூடி          (  4  )        தொடர் 


 


(உ)


       உடையது  


        விளம்பேல்


             **


         ஒருவிகற்ப


          இன்னிசை


           வெண்பா


              **


 உடையதை


    எல்லாம்


     உரியவர்


       கூறல்


 


 விடையதைக்


     காட்டும்


       விசித்திரம்


           ஆகும்


 


 தடைகளை


    நீக்கித்


       தனித்துவம்


           தாங்க


 


 நடையிதை


     மாற்றல்


        நலம்


        **


      உடையது


       விளம்பேல்


 


வணக்கத்துடன்🙏


ச.பொன்மணி


  


ஒலி ஒளி உணர 


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

விநாயகருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பலன்