ஆத்தி சூடி             (கோ)              *     கோதாட்டு ஒழி

ஆத்தி சூடி
            (கோ)
             *
    கோதாட்டு ஒழி
             *
     ஒருவிகற்ப
      இன்னிசை
       வெண்பா
             *ஒலி ஒளி உணர  கோதினை
    ஆட்டும்
     குணத்தை
      ஒழித்தால்


  வாதினை
    மாற்றி
     வளத்தைப்
       பெறலாம்


 சூதினை
   ஓட்டும்
     சுகத்தை
      உணர


 ஓதிநீ
    உயர்வாய்
      உணர்ந்து.
            *
வணக்கத்துடன்🙏
 ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,