ஆத்தி சூடி            (கொ)               *        கொள்ளை         விரும்பேல்

ஆத்தி சூடி
           (கொ)
              *
       கொள்ளை
        விரும்பேல்
               *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
          வெண்பா
               *ஒலி ஒளி உணர
 கொள்ளை
    விரும்பும்
      குணத்தை
        விடுத்திட


 அள்ளக்
    குறையா
      அருளும்
       அமைந்திடும்


 தெள்ளத்
   தெளிந்த
     திறமாய்த்
      தினந்தினம்


 கொள்வாய்
    இதயம்
      குளிர்ந்து.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,