ஆத்தி சூடி             (கௌ)                 *  கௌவை அகற்று

ஆத்தி சூடி
            (கௌ)
                *
 கௌவை அகற்று
               *
      ஒருவிகற்ப
       இன்னிசை
        வெண்பா
               ஒலி ஒளி உணர
 கௌவை
   (பழி/துன்பம்)
    அகற்றிட
      கள்ளை
        விலக்குவோம்


 கௌட
    நெறிமுறைக்
      காட்டிக்
       கடமையாய்


 ஔவை
     மொழிவழி
       ஆற்றுப்
       படுத்தினால்


 தௌவல்
    (கேடு)
  விலகிடும்
     தான்.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,