ஆத்தி சூடி            (நே)              *     நேர் பட ஒழுகு               *        ஒருவிகற்ப         இன்னிசை          வெண்பா

ஆத்தி சூடி
           (நே)
             *
    நேர் பட ஒழுகு
              *
       ஒருவிகற்ப
        இன்னிசை
         வெண்பா
               ஒளி ஒலி உணரநேர்மை
   வழியில்
    நிதமும்
      வலம்வர


 ஈர்மை
 (வருத்தம்)
    விலகும்
      இதயம்
        குளிர்ந்திடும்


 ஏற்பு
  (எழுச்சி)
   அமைய
      எழுவோர்
        உயர்ந்திட


 ஓர்மை
 (துணிவு)
    ஒளிர
       ஒழுகு.
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,