ஆத்தி சூடி               (நூ)                *       நூல் பல கல்               *         ஒருவிகற்ப           இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (நூ)
               *
      நூல் பல கல்
              *
        ஒருவிகற்ப
          இன்னிசை
          வெண்பா
               *ஒலி ஒளி உணர
  நூல் பல
    கற்றே
     நுவலும்
       திறம் மிக


 ஆல்என
     (நஞ்சு)
     நிற்கும்
       அதர்ம
         அழிவினைக்


 கோல்நிலை
  (செங்கோல்)
     ஏற்றே
       குதர்க்கம்
         குலைத்திட


  நால்வகை
   (அறம்)
      காட்டி
         நகர்த்து.
              *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,