ஆத்தி சூடி               (நெ)               *  நெற் பயிர் விளை               *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (நெ)
              *
 நெற் பயிர் விளை
              *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
          வெண்பா
              *xஒலி ஒளி வெண்பா
 நெற்பயிர்
    ஆக்கும்
      நெறியினில்
        நிற்பவர்


 உற்பவச்
    (உற்பத்தி)
   செய்கை
      உழைப்புடன்
        ஓங்கிடும்


 மற்றவர்
   வாழ
     மனிதமும்
       காப்பதில்


 நற்பெயர்
   உற்றார்
    நனிது.


            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,