ஆத்தி சூடி            (நீ)           * நீர் விளையாடேல்

ஆத்தி சூடி
           (நீ)
          *
நீர் விளையாடேல்
          *
        ஒருவிகற்ப
        இன்னிசை
         வெண்பா
            *  ஒலி ஒளி  உணர
 வெள்ளம்
  பெருகி
    விகிர்தம்
      (அச்சம்)
      விளைத்திடில்


 உள்ளம்
  உசுப்பும்
    உகல்தல்
      (தாவுதல்)
     தவிர்த்திட


 கொள்ளும்
  நலத்தால்
   குலமும்
     தழைத்திட


 துள்ளும்
   வினையைத்
     துரத்து.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,