ஆத்தி சூடி                (நோ)                *     நோய்க்கு இடம்           கொடேல்                *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை

ஆத்தி சூடி
               (நோ)
               *
    நோய்க்கு இடம்
          கொடேல்
               *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
          வெண்பா
               * ஒலி ஒளி உணர  நோய்வரும்
   முன்னே
     நுணுக்கம்
       (கூர்மை)
       உடையவர்


 ஆய்வுகள்
   காட்டும்
     அறத்தில்
        ஒழுகுவர்


 வாய்ச்சுவை
    தேடின்
     வழுக்கம்
          (தவறு)
       வருத்திடும்


 காய்கனி
   உண்டால்
    களிப்பு.
             *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,