ஆத்தி சூடி               (பூ)             ***  பூமி திருத்தி உண்             ***         ஒருவிகற்ப         இன்னிசை          வெண்பாஆத்தி சூடி

              (பூ)

            ***

 பூமி திருத்தி உண்

            ***

        ஒருவிகற்ப

        இன்னிசை

         வெண்பா

             *** ஒலி ஒளி உணர பூமி

   திருத்தி

     புசித்தே

       இருப்பவர்

 

 சாமி

   நிகர்க்க

     சனத்தைப்

       புரப்பவர்

 

 ஏமித்

   (திகைத்தல்)

   தவிக்கும்

     எடுப்பைத்

       தகர்த்திட

 

 கோமி

  (உணவு)

   வழியில்

      கொடு.

            ***

வணக்கத்துடன்🙏

ச.பொன்மணி


 

   

 
Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,