ஆத்தி சூடி          (வூ) (ஊ)               * ஊருடன் கூடி வாழ்               *          ஒருவிகற்ப            இன்னிசை           வெண்பா               *

ஆத்தி சூடி
         (வூ) (ஊ)
              *
ஊருடன் கூடி வாழ்
              *
         ஒருவிகற்ப
           இன்னிசை
          வெண்பா
              *ஒலி ஒளி உணரஊருடன்
    கூடி
      உவந்துமே
        வாழ்வதால்


 சீருடன்
 (பெருமை)
    சேரச்
      சிறப்புமே
        கூடிடும்


 ஊருணி
    நீராய்
      உலகமே
        போற்றிட


 பாருடன்
   சேராய்
     பணிந்து.
             *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,