ஆத்தி சூடி               (மு)              *       முனை முகத்து           நில்லேல்              *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை            வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (மு)
             *
      முனை முகத்து
          நில்லேல்
             *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
           வெண்பா
               *ஒலி ஒளி உணர
 முனையை
      (போர்)
   விரும்பி
      முடிக்கும்
         திறத்தால்


 வினையைத்
    துணிந்தே
       விதைக்கும்
         விதத்தோர்


 அனைய
   செயலை
     அறவே
       தவிர்த்தே


 இனைவை
   (வருத்தம்)
    விடுப்போம்
      இணைந்து.
              *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,