ஆத்தி சூடி             (பி)            ***       பிழை படச்       சொல்லேல்             ***         ஒருவிகற்ப           இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி

            (பி)

           ***

      பிழை படச்

      சொல்லேல்

            ***

        ஒருவிகற்ப

          இன்னிசை

          வெண்பா

             ***   ஒலி ஒளி உணர பிழைபடச்

    சொன்னால்

      பிணக்கம்

    (மாறுபாடு)

         பிறக்கும்

 

 உழையதில்

   (வைகறை)

   உள்ளம்

    உறழ்ச்சி

      (விகற்பம்)

       அடையும்

 

கழையென

   (கரும்பு)

   உண்மை

     கவினாய்

        இருக்க

 

 இழைதலில்

 (நெகிழ்தல்)

    நேர்மை

        இணை

           (ஒப்பு)

           ***

வணக்கத்துடன்🙏

ச.பொன்மணி

 

 

Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,