ஆத்தி சூடி            (பொ)               *     பொருள்தனைப்        போற்றி வாழ்               *

ஆத்தி சூடி
           (பொ)
              *
    பொருள்தனைப்
       போற்றி வாழ்
              *  xஒலி ஒளி உணர
 பொருளினைப்
     போற்றிப்
       பொதுமை
         படைக்க


   இருளதை
      நீக்கி
        இடரைத்
          துரத்த


  வருவதை
    எண்ணி
      வகுக்கும்
        திறத்தால்


 உருவதைப்
    போற்றல்
       உவப்பு.
              *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,