ஆத்தி சூடி              (பை)              *       பையலோடு        இணங்கேல்

ஆத்தி சூடி
             (பை)
             *
      பையலோடு
       இணங்கேல்
              * ஒலி ஒளி உணர
 பையலாய்
    நிற்கும்
     பதராம்
       உறவினை


 ஐயமே
   நீக்க
     அகற்றல்
        அவசியம்


 ஐயகோ
    என்றே
     அறத்தின்
        கடைப்படும்


 மையலை
  (மயக்கம்)
   மாற்றல்
    மதிப்பு.
             *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,