ஆத்தி சூடி               (நொ)                *           நொய்ய          உரையேல்                 *           ஒருவிகற்ப             இன்னிசை             வெண்பா                 *

ஆத்தி சூடி
              (நொ)
               *
          நொய்ய
         உரையேல்
                *
          ஒருவிகற்ப
            இன்னிசை
            வெண்பா
                *ஒலி ஒளி உணர
 நொய்ய
  உரைக்கையில்
      நோவும்
        மனங்களும்


 எய்த
   (நன்றாக)
    விளம்பிடில்
      ஏற்றும்
        மகழ்ந்திடும்


 மெய்யாய்
     நிதமிதை
      மிக்காய்
        மதித்திடில்


 குய்யம்
  (வஞ்சகம்)
    மறைந்திடும்
       கூறு.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,