ஆத்தி சூடி ( மொ) * மொழிவது அறமொழி * ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             ( மொ)
              *
       மொழிவது
        அறமொழி
             *
        ஒருவிகற்ப
          இன்னிசை
         வெண்பா
              *  ஒலி ஒளி உணர
 அறத்தின்
   மொழியை
     அகத்தில்
       நிறைத்தே


 சிறப்பாய்
   உணரச்
    செவிக்குள்
     மொழிந்தால்


 மறக்க
   முடியா
    மனிதம்
       முளைக்க


 உறக்கம்
   கலைக்கும்
    உணர்.
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,