ஆத்தி சூடி              ( வி)              *  வித்தை விரும்பு              *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை         வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             ( வி)
             *
 வித்தை விரும்பு
             *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
        வெண்பா
              *ஒலி ஒளி உணர
 வித்தை
   விரும்பி
     வினைகள்
       புரிந்திட


 மொத்தக்
    கலைகள்
      முழுதாய்
        தெரிந்திடும்


 நித்தம்
   உழைப்பால்
     நிமிர்ந்தே
       வாழ்ந்திட


 சித்தம்
   அமைப்பாய்
     சிறந்து.
          *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,