ஆத்தி சூடி               (பே)               * பேதைமை அகற்று               *          ஒருவிகற்ப           இன்னிசை            வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (பே)
              *
பேதைமை அகற்று
              *
         ஒருவிகற்ப
          இன்னிசை
           வெண்பா
               *ஒலி ஒளி உணர
 பேதைமை
   நீத்தால்
    பெருமைகள்
      சேர்வதால்


 ஆதமே
 (அறிவின்மை)
   ஒன்றாய்
      அழுத்திடும்
         நேரத்தில்


 ஏதமும்
   (துன்பம்)
  சேர்ந்தே
    எதிர்த்திடக்
       கூடினால்


 வேதமாய்
   வெற்றி
     விளம்பு
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,