ஆத்தி சூடி             (மே)              *        மேன்மக்கள்         சொல் கேள்               *          ஒருவிகற்ப           இன்னிசை             வெண்பா

ஆத்தி சூடி
            (மே)
             *
       மேன்மக்கள்
        சொல் கேள்
              *
         ஒருவிகற்ப
          இன்னிசை
            வெண்பா
                *    ஒலி ஒளி உணர
 மேன்மக்கள்
   சொல்லினால்
      மேன்மை
       விளைந்திடும்


 தான் மட்டும்
    வாழ்ந்திடாத்
      தன்மை
         மறைந்திடும்


 தேன்சொட்டும்
   வார்த்தையால்
     தென்றல்
       சுகத்துடன்


 வான்முட்டும்
   பேறோடே
       (பயன்)
      வாழ்.
             *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,