ஆத்தி சூடி ( வீ) * வீடு பெற நில் * ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             ( வீ)
               *
     வீடு பெற நில்
               *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
         வெண்பா
                *ஒலி ஒளி உணர
 வீடு
   பெறவே
     விரைந்தே
       அனுதினம்


 நாடு
    அறத்தை
     நலங்கள்
       பெருகிட


 தேடு
   பலவாய்
     திறங்கள்
       வகுத்திட


 கூடு
   அறவோர்
     குணம்
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,