ஆத்தி சூடி          (வு)  (உ)               ***   உத்தமனாய் இரு               ***          ஒருவிகற்ப           இன்னிசை             வெண்பா

ஆத்தி சூடி

         (வு)  (உ)

              ***

  உத்தமனாய் இரு

              ***

         ஒருவிகற்ப

          இன்னிசை

            வெண்பா

               ***ஒலி ஒளி உணர உத்தமன்

    என்னும்

      ஒழுக்கம்

         உலகினில்

 

 நித்தமும்

    உந்தன்

      நிலையை

        உயர்த்திடும்

 

 தத்துவம்

   சொல்லும்

     தகைமை

       இதுபெரும்

 

 சத்திய

    வாக்காம்

      சகத்து.

            ***

வணக்கத்துடன்🙏

Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,