ஆத்தி சூடி               (ம)              *   மனம் தடுமாறேல்              *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை          வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (ம)
             *
  மனம் தடுமாறேல்
             *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
         வெண்பா
             *  ஒலி ஒளி உணர
 மனத்தில்
    தடுமாற்றம்
     மாசினைக்
       காட்டும்


 சினத்தை
    உருவாக்கும்
      சீரினை
        நீக்கும்


 வனத்தில்
   நெருப்பாக
     வாட்டமே
       சேர்க்கும்


 இனத்தில்
    இதை மாற்ற
      ஏகு.
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,