ஆத்தி சூடி               (பு)              *      புகழ்ந்தாரைப்       போற்றி வாழ்              *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி
              (பு)
             *
     புகழ்ந்தாரைப்
      போற்றி வாழ்
             *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
          வெண்பா
              * ஒலி ஒளி உணர
 நல்லதை
    நன்றென
       நாளும்
          புகழுவோர்


 அல்லதை
    விட்டிட
       ஆற்றல்
         பெருக்குவார்


 இல்லதில்
    அன்புடன்
      ஏற்றம்
        மிகுந்தெழ


 வல்லமை
    சொல்லிட
      வா.
              *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,