ஆத்தி சூடி                (வ)               *  வல்லமை பேசேல்               *           ஒருவிகற்ப            இன்னிசை            வெண்பா

ஆத்தி சூடி
               (வ)
              *
 வல்லமை பேசேல்
              *
          ஒருவிகற்ப
           இன்னிசை
           வெண்பா
              *ஒலி ஒளி உணர வல்லமை
    பேசி
     வழுக்கித்
       திரிந்திடில்


 அல்லதைக்
    காட்டி
     அழிவில்
       அழுத்திடும்


 நல்லதைச்
   செய்தே
     நலன்கள்
       புரிந்திட


 இல்லதும்
    ஏற்கும்
      எழில்
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,