ஆத்தி சூடி              (மெ)               *              மெல்லின்           நல்லாள்           தோள் சேர்.                *        ஒருவிகற்ப          இன்னிசை            வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             (மெ)
              *     
        மெல்லின்
          நல்லாள்
          தோள் சேர்.
               *
       ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
           வெண்பா
                *  ஒலி ஒளி உணர
 மென்தோள்
    உடையாள்
      மிடிமை
         (வறுமை)
         விலக்கிட


 தன்தோள்
    தருவாள்
      தவத்தில்
       திருவென


   அன்பால்
      அவளை
        அணைந்தே
         அரணிட


  உன் தோள்
     துணையாய்
        உயர்ந்து.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,