ஆத்தி சூடி              ( மா)                *       மாற்றானுக்கு      இடம் கொடேல்                *          ஒருவிகற்ப          இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             ( மா)
               *
      மாற்றானுக்கு
     இடம் கொடேல்
               *
         ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
          வெண்பா


ஒலி ஒளி உணர மாற்றான்
  தனக்குள்
    மகிழும்
      செயலதாய்


 வேற்றான்
   அவர்க்கே
      விரும்பி
        இடம்தர


 ஏற்றம்
   முழுக்க
      எதிரி
       வசப்படும்


 தேற்றம்
  (தெளிவு)
    அறிவாய்
       தெரிந்து.
             *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,