ஆத்தி சூடி              (பீ)             *      பீடு பெற நில்             *        ஒருவிகற்ப         இன்னிசை           வெண்பா

ஆத்தி சூடி
             (பீ)
            *
     பீடு பெற நில்
            *
       ஒருவிகற்ப
        இன்னிசை
          வெண்பா
             *   ஒலி ஒளி உணர
 பீடாம்
   பெருமை
     பிடிப்பைப்
       பெருக்கிடும்


 கூடா
    வழியைக்
     குலைத்தால்
       நிலைத்திடும்


 ஏடாய்த்
  திகழும்
   எழிலாம்
    திறமதைத்


 தேடாய்த்
    தினமும்
     தெளிந்து.
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,