ஆத்தி சூடி            (நை)             *       நைவினை        நணுகேல்              *      

ஆத்தி சூடி
           (நை)
            *
      நைவினை
       நணுகேல்
             *
      ஒருவிகற்ப
       இன்னிசை
         வெண்பா
             *ஒலி ஒளி உணர
 நைவினை
   செய்தால்
     நணுகிடும்
      நம்மிடம்


 ஐவினை
(மேன்மை வினை)
   ஏற்றால்
     அகிலமும்
       அன்புறும்


 கைவினை
(ஒழுக்க வினை)
    நன்றாய்க்
      களிப்புடன்
        காட்டிட


  வைவினை
(கூர்மைவினை)
    வாழ்வில்
       வளர்
           *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,