ஆத்தி சூடி             (மி)             ***        மிகை படச்        சொல்லேல்             ***

ஆத்தி சூடி

            (மி)

            ***

       மிகை படச்

       சொல்லேல்

            ***  ஒலி ஒளி உணர மிகைபடச்

  சொன்னால்

    மிடுக்கை

      இழந்தே

 

 தகையெனும்

    (ஒப்பு)

   தன்மை

     தகர்ந்தே

        அகலும்

 

 வகையிதை

   நன்றாய்

     வழக்காய்

         ( நீதி)

       கொண்டே

 

 நகையுடன்

   வாழ்வோம்

     நனி.

             ***

வணக்கத்துடன்🙏

ச.பொன்மணி

Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,