ஆத்தி சூடி             (மூ)              *      மூர்க்கரோடு       இணங்கேல்              *         ஒருவிகற்ப          இன்னிசை          வெண்பா

ஆத்தி சூடி
            (மூ)
             *
     மூர்க்கரோடு
      இணங்கேல்
             *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
         வெண்பா
             *ஒலி ஒளி உணர
 மூர்க்கர்
   தொடர்பால்
     முழுதே
      இடர் வரும்


 வேர்க்கால்
   வரைக்கும்
     வினைகள்
       விதைத்திடும்


 பார்க்கோர்
   விதியாய்
     பலரும்
       பயின்றிட


 ஊர்க்கோர்
    விளக்காய்
      ஒளிர்.
            *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,