ஆத்தி சூடி                ( மீ)                ***          மீதூண்       விரும்பேல்                 ***         ஒருவிகற்ப        இன்னிசை         வெண்பா

ஆத்தி சூடி

               ( மீ)

               ***

         மீதூண்

      விரும்பேல்

                ***

        ஒருவிகற்ப

       இன்னிசை

        வெண்பா

                *** ஒலி ஒளி உணர மிகுதி

    உணவை

      மிகவும்

        விரும்பி

 

 தகுதி

   அளவைத்

      தவிர்த்தே

        சுவைத்தால்

 

 தொகுத்தே

   துயரம்

      துரத்தித்

        தொடரும்

 

 வகுத்தே

    உரைப்பாய்

       வழி.

           ***

வணக்கத்துடன்🙏

ச.பொன்மணி

Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,