Tuesday, February 16, 2021

கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் விழிப்புணர்வு தினம்

 கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் விழிப்புணர்வு தினம் இன்று.

(Innovation Day)
( 16 பிப்ரவரி 2020 )
Society of Chemical Industry அமைப்பினரால் வெளியுலகம் அறியாத கண்டுபிடிப்பாளர்கள், தொழிநுட்ப வல்லுனர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை வெளிக்கொண்டுவரும் விழிப்புணர்வு தினமாக இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

No comments:

Featured Post

பன்னாட்டு பல்லுயிர் பெருக்க தினம்

  பன்னாட்டு பல்லுயிர் பெருக்க தினம் மனிதர்களின் வாழ்வியலுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு நாளின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசி...