ஸ்டீரியோடைபிங்க் (மாறாமரபு) மற்றும் பொருளாதார விடுதலை பற்றி /மகளிர் தின மலர் 2021,

 


Dr.Karthik Calling Dr.Karthik's

மகளிர் தின மலர் 2021, special article 


இந்த மகளிர் தினத்தில் ஸ்டீரியோடைபிங்க் (மாறாமரபு) மற்றும் பொருளாதார விடுதலை பற்றி பார்ப்போம்.

In this women's day we will discuss about how women were affected by stereotyping and how economic independence will help in up-liftment.

Dr.Karthikraja MD DVL Consultant Dermatologist Cosmetologist Nutrition Expert

viseo link

Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,