Sunday, March 28, 2021

ஆறுமுகம் கொண்டவனே/பங்குனி உத்திர முருகன் பாடல்

 

 முருகு தமிழ் 

பங்குனி உத்திரம்

அதற்கானகவிஞர் ச.பொன்மணி  வழங்கும்

முருகன் பாடல்


திருச்செந்தூர் முருகன் பாடல் | | ஆறுமுகம் கொண்டவனே


video link


முருகு தமிழ்

கவிஞர் ச.பொன்மணிNo comments: