கொன்றை வேந்தன் | 12.ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு | கவிஞர் ச.பொன்மணி

 முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

12.ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு 

by  கவிஞர் ச.பொன்மணி |


video link

விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம்
கவிஞர் ச.பொன்மணிComments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி