முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் 13.அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு by கவிஞர் ச.பொன்மணி |

  முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

13.அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடுby  கவிஞர் ச.பொன்மணி |video linkவிளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணி

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு