முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் | 14.கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை |கவிஞர் ச.பொன்மணி

  முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

14.கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை by  கவிஞர் ச.பொன்மணி |

video link

விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணக
Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,