முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் 15.காவல் தானே பாவையர்க்கு அழகு by கவிஞர் ச.பொன்மணி |

 முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

 15.காவல் தானே பாவையர்க்கு அழகு |


by  கவிஞர் ச.பொன்மணி |video linkவிளக்கவுரை & ஒளி வடிவம்
கவிஞர் ச.பொன்மணி

Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,