முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் 16.கிட்டாதாயின் வெட்டென மற | கவிஞர் ச.பொன்மணி

 முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் | 16.கிட்டாதாயின் வெட்டென மற | கவிஞர் ச.பொன்மணிby  கவிஞர் ச.பொன்மணி |
video link

விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு