முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் |17.கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை | கவிஞர் ச.பொன்மணி

 முருகு தமிழ்

 | கொன்றை வேந்தன்

முருகு தமிழ் | கொன்றை வேந்தன் | 17.கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை கவிஞர் ச.பொன்மணி


\

video link

விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணி
Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு