| கொன்றை வேந்தன் | 22.கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப் பொருள் கல்வி | கவிஞர் ச.பொன்மணி

 

| கொன்றை வேந்தன் | 22.கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப் பொருள் கல்வி | கவிஞர் ச.பொன்மணி
விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணி

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி