கொன்றை வேந்தன் | 32.செய்தவம் முதிர்ந்தால் கைதவம் மாளும் | கவிஞர் ச.பொன்மணி |

 


கொன்றை வேந்தன் | 32.செய்தவம் முதிர்ந்தால் கைதவம் மாளும் | கவிஞர் ச.விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச. |
விளக்கவுரை & ஒளி வடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணி


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,