கொன்றை வேந்தன் | 52.நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணிக | கவிஞர் ச.பொன்மணி |

 கொன்றை வேந்தன் | 52.நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணிக | கவிஞர் ச.பொன்மணி |


விளக்கவுரை & ஒளிவடிவம் கவிஞர் ச.பொன்மணிComments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,