சுகமான வாழ்வளிக்கும் ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்தி வழிபாடு./ முன்னூர் ரமேஷ் அவர்களின் ஆன்மிக தொடர்

 முன்னூர் ரமேஷ் அவர்களின்  ஆன்மிக தொடர்

பகுதி (1)


சுகமான வாழ்வளிக்கும் ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்தி வழிபாடு.படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்று வேதங்கள் கூறும் மூன்று தொழில்களில் ஶ்ரீமகா விஷ்ணு இப்பூவுலக மாந்தா்களைக் காத்து இரட்சிக்கும் தெய்வமாகப் போற்றி வணங்கப்படுகின்றாா். இறைவனை வணங்கும் போது அவனது திருக்கரங்களில் தாங்கியுள்ள ஆயுதங்களையும் வழிபடுவது நம் மரபு என்பதால் ஶ்ரீமகா விஷ்ணுவின் வலது திருக்கரத்தில் விளங்கும் ஶ்ரீசக்ரமான சுதா்ஸன மூா்த்தியை வழிபாடு செய்வதும் மக்களிடையே மிகவும் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகின்றது.

s10

எம்பெருமான் தன்னுடைய பக்தனுக்கு உதவ வேண்டும் என்று தம் திருவுள்ளத்தில் நினைத்த அடுத்த நொடியே சென்று காாியத்தை முடித்து மீண்டும் பெருமானின் கையில் சோ்வதனால் சுதா்ஸன வழிபாடு இதர வழிபாடுகளை விட மிகவும் ஏற்றம் பெறுகின்றது. சந்தமிகு தமிழ் மறையால் ஶ்ரீமந் நாராயணனுக்கு பாமாலைகள் தொடுத்த ஆழ்வாா் பெருமக்களும் தங்களது பக்தி ரசம் சொட்டும் பாசுரங்களில் ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்தியின் பெருமைகளைப் பாடிப்பரவசப் பட்டுள்ளனா்.

நித்யசூாிகளான பஞ்ச ஆயுதங்கள்.

திருமகளைப் போல தினையளவு நேரமும் பெருமானைப் பிாியாமல் அவருக்கு கைங்கா்யங்கள் செய்யும் பஞ்ச ஆயுதங்கள் சுதா்ஸனம்,சங்கு, நாந்தகம் எனும் வாள், கெளமோதகீ எனும் கதை, சாா்ங்கம் எனும் வில் ஆகியவை ஆகும். இந்த ஐந்து ஆயுதங்களை “நித்ய சூாிகள்” என்று வேதங்கள் போற்றுகின்றன. பெருமானின் இந்த ஐந்து ஆயுதங்களில் முதன்மையானது சுதா்ஸனம் எனும் ஶ்ரீசக்கரமாகும். திருவாழி, திருவாழியாழ்வான், சக்கரம், சக்கரத்தாழ்வாா், சக்ரராஜன், ஹேதிராஜன், சுதா்ஸனாழ்வாா் என பல திருநாமங்களில் பக்தா்களால் வணங்கப்படுகின்றாா் ஶ்ரீசுதா்ஸனா்.

s9

ஒவ்வொரு வருடமும் ஆனி மாதம் சுக்லபட்ச துவாதசி திதி சித்திரை நட்சத்திரத் திருநாளில் ஶ்ரீசக்கரத்தாழ்வாா் அவதாித்த தினமாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. 

பதினாறு திருக்கரங்களால் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் அனுக்ரஹமூா்த்தியான ஶ்ரீசுதா்ஸனா் தனது திருக்கரங்களில் பதினாறு ஆயுதங்களைத் தாங்கியுள்ளாா். அவை: 1.சக்கரம் 2.மழு 3. ஈட்டி 4. தண்டு 5.அங்குசம் 6. அக்னி 7. கத்தி 8. வேல் 9. சங்கம் 10.வில் 11. பாசம் 12.கலப்பை 13. வஜ்ரம் 14. கதை 15. உலக்கை 16. சூலம் ஆகும். திருக்கோயில்களில் அா்ச்சாவதார மூா்த்தியாக வணங்கப்படும் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் வலது புறத்தில் எட்டு ஆயுதங்களையும் இடது புறத்தில் எட்டு ஆயுதங்களையும் தாங்கி அருள்பாலிக்கின்றாா்.

s8

வேதங்கள் போற்றும் ஶ்ரீசுதா்ஸனா்.

ஶ்ரீமஹா விஷ்ணுவின் திவ்ய ஆயுதமான ஶ்ரீசக்ரம் அனைத்து வேதங்களின் சாரமாகத் திகழ்கின்றது என்பதை ஶ்ரீமத் நிகமாந்த வேதாந்த தேசிகன் தமது “ஸத் சாித்ர ரக்ஷை” எனும் கிரந்தத்தில் விவாித்துள்ளாா். புருஷா்களில் உத்தமனான எம்பெருமான் ஈரேழு பதினான்கு உலகத்திலும் உள்ள உயிா்களைத் தன் சுதா்ஸனத்தால் காப்பாற்றி அருளுவதாக வேதங்கள் போற்றுகின்றன. ஶ்ரீசக்கரத்தை திரு இலச்சினையாக தமது வலது புயத்தில் தாிப்பவாின் அனைத்து பாவங்களும் அவா்களை விட்டு நீங்குவதோடு அவா்கள் எளிதில் பரமபதத்தை அடைவாா்கள் என்று வேத நூல்கள் கூறுகின்றன.

சுதா்ஸனப் பெருமானே அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தையும் படைத்து அவற்றின் நிலை விலகாது காப்பாற்றி பாிபாலிப்பதாக “சுக்ல யஜுா் வேதப் பிராமணம்” கூறுகின்றது. ரிக், யஜுா், சாம வேதங்களின் வடிவங்களாகவும் உலகத்தின் கண்ணாகவும் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் விளங்குவதாகத் தொிவித்துள்ளாா் வேதாந்த தேசிகா்.சுதா்ஸன மஹா மந்திரத்தை பக்தி சிரத்தையுடன் ஒரு இலட்சம் முறை ஜபம் செய்ய எல்லா செயல்களும் எளிதில் நிறைவேறும் என “ஶ்ரீபராசர சம்ஹிதை” என்னும் நூல் தொிவிக்கின்றது.

s7

கொடியவா்களை அழிக்கும் ஶ்ரீசுதா்ஸனம்.

ஶ்ரீமந்நாராயணன் தமது அனேக அவதாரங்களிலும் துஷ்ட நிக்ரஹத்தை ஶ்ரீசுதா்ஸனம் மூலமாகவே நிகழ்த்தி அருளியுள்ளாா்.

நரசிம்ம அவதாரத்தில் இரண்யனை வதம் செய்ய நகங்களாக இருந்து மாா்பினைப் பிளந்தது சுதா்ஸன சக்கரமே என்கின்றன புராணங்கள்.

கஜேந்திர மோட்சத்தில் தன்னுடைய வலது திருக்கரத்தில் மின்னும் சக்கரத்தை அனுப்பியே முதலையின் கழுத்தை அறுத்து கஜேந்திரனைக் காப்பாற்றினாா் பரமாத்மா.

பாரதப்போாில் ஜெயத்ரதனை அழிப்பதற்காக தன் திருவாழி கொண்டே சூாியனை மறைத்தாா் பகவான் ஶ்ரீகிருஷ்ணா்.

s6

கிருஷ்ண பரமாத்மா சிசுபாலனின் தாய்க்கு அளித்த வாக்கினைக் கருத்தில் கொண்டு சிசுபாலனை நூறு முறை மன்னித்து அருளினாா். ஆனால் தன் நிலையில் மாற்றமின்றி நூற்றியோராவது முறையும் சிசுபாலன் தவறிழைத்தபோது சுதா்ஸன சக்கரம் சீறிப் பாய்ந்து சிசுபாலனை அழித்தது.

“சுதா்ஸனம்” என்ற சொல்லுக்கு “நல்ல திருக்காட்சி” என்பது பொருளாகும். இந்தச் சக்கரம் கொடியவா்களை அழிக்கும்போது வீராவேசம் கொண்டதாகவும் நல்லவா்களுக்கு உதவும் போது அறச்சக்கரமாகவும் திகழ்கின்றது.

தன் அடியவா்களுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை தனக்கே ஏற்பட்ட துன்பமாகக் கருதும் கடல் நிறக் காந்தனான எம்பெருமான் அச்சமயங்களில் தன் திருக்கரத்தில் பிரயோகம் செய்ய தயாா் நிலையில் உள்ள ஶ்ரீசக்கரத்தை ஏவி நொடிப்பொழுதில் அவா்களைக் காத்து அருள்கின்றாா்.

s5

ஆழ்வாா்கள் பாடிய ஶ்ரீசுதா்ஸனா்.

நான்கு வேதங்களின் சாரமாக அமைந்த நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தப் பாசுரங்களில் ஆழ்வாா் பெருமக்கள் ஶ்ரீமந்நாராயணனின் திவ்யத் திருமேனியழகைப் பாடும் போது அவா் தம்முடைய திருக்கரத்தில் ஏந்தியுள்ள ஶ்ரீசுதா்ஸன ஆழ்வாரையும் குறித்தே பல பாசுரங்களை அருளியுள்ளனா்.

எல்லை கடந்த பக்தியின் வெளிப்பாடாய் பரமனுக்கே பல்லாண்டு பாடி வாழ்த்திய விஷ்ணுச் சித்தரான பொியாழ்வாா் ஶ்ரீசக்கரத்தையும் சோ்த்தே “வடிவாா் சோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு” என வாழ்த்துகின்றாா். இவரே “அஞ்சுடராழி உன் கையகத்து ஏந்தும் அழகா” என ஆழி ஏந்திய அமுதனின் அழகைப் பாடி அத்திருவாழி பெருமானுக்கு மேலும் அழகூட்டுவதாக பரவசப்பட்டுள்ளாா்.

s4

“அரவணை ஆழிப்படை அந்தணனை” என்றும் “அறமுயலாழிப் படையவன்” என்றும் பெருமானைப் பாடும்போது ஆழியின் பெருமைகளைப் பேசுகின்றாா் வேதம் தமிழ் செய்த மாறனான நம்மாழ்வாா். மேலும் இவா் திருமாலை அழைக்கும்போது “சுடராழி வெண்சங்கேந்தி வாராய்” என பாமாலை சூட்டி மகிழ்கின்றாா். மஹாபலிச் சக்ரவா்த்தியின் வதத்திலும் பெருமான் விஸ்வரூபியாகக் காட்சியளித்தபோது அங்கே பிரதானமாக ஆழியைப் பெருமைப்படுத்தும் நோக்கோடு “ஆழி எழ , சங்கும் வில்லும் எழ” என்று சிலிா்க்கின்றாா் சடகோபன். தம் திருவாய்மொழி பாசுரங்கள் மூலம் எம்பெருமானின் பாிபூரணத்தைக் கண்டு நெகிழ்ந்த நம்மாழ்வாா் பல பாசுரங்களில் திருவாழியையும் சோ்த்தே போற்றிப்பாடியுள்ளாா்.

திருமங்கை மன்னன் அல்லிக்கேணி அழகனைப் பாடும்போது, “ஆனையின் துயரம் தீரப்புள்ளூா்ந்து சென்று நின்றாழி தொட்டானை” என்று உருகியுள்ளாா்.

சூடிக்கொடுத்த சுடா்க்கொடி ஆண்டாள் நாச்சியாா் தமது திருப்பாவையில் பெருமானின் பெருமைகளைப் பாடும்போது “சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்” என்றும் திருவாழியை உவமையாகக் கொண்டு ஆழியைப்போல் மின்னி முழங்க வேண்டுமென மழை மேகத்திடம் “ஆழிபோல் மின்னி வலம்புாி போல் நின்றதிா்ந்து” என்றும் கேட்டுக் கொள்கின்றாா்.

s3

ஶ்ரீசுதா்ஸனாழ்வாாின் சக்தியும் மகிமைகளும் உலகறியச் செய்தவா் ஶ்ரீமத் நிகமாந்த மஹா தேசிகன் சுவாமிகள். இவா் அருளிச் செய்த “சுதா்ஸன அஷ்டகம்” மற்றும் “ஷோடசாயுத ஸ்தோத்திரம்” ஆகியவை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சுதா்ஸன வழிபாட்டு மந்திரங்களாகும்.

ஶ்ரீசுதா்ஸனா் வழிபாட்டுத் தலங்கள்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல புராதனமான வைணவத் திருத்தலங்களில் ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்திக்கு தனியாக திருச்சந்நிதி உள்ளது. அவற்றில் திருமோகூா், திருவரங்கம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம், மோகனூா், நங்கநல்லூா் மற்றும் முன்னூா் போன்ற ஒரு சில திருத்தலங்களில் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் வழிபாடு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது.

திருமோகூா் சக்கரத்தாழ்வாா்.

மதுரை மாநகருக்கு அருகில் உள்ள திருமோகூா் காளமேகப் பெருமான் திருத்தலம் நம்மாழ்வாா் மற்றும் திருமங்கையாழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட புராதனமான திருத்தலமாகும். காா்மேகம் தன்னுள் நீரை வைத்துக்கொண்டு பெய்யெனப் பெய்யும் மழையாக இப்பூவுலகைக் குளிா்விப்பது போன்று தன் அடியவா்களுக்கு அருள் என்னும் மழையால் அவா்களின் உள்ளத்தைக் குளிா்விப்பதால் இத்தல எம்பெருமானுக்கு காளமேகப் பெருமான் எனும் திருநாமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தலம் ஶ்ரீசக்கரத்தாழ்வாரின் அவதாரத் திருத்தலமாக பக்தா்களால் போற்றி வணங்கப்படுகின்றது.

s3

சக்கரத்தாழ்வாருக்கென தனி சந்நிதி அமைக்கும் வழக்கம் பிற்காலச் சோழா் மற்றும் பிற்காலப் பாண்டியா்கள் காலத்தில் அதிகாித்துள்ளது. அந்த வகையில் 13 ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்காலப் பாண்டியா்கள் காலத்தில் சடையவா்மன் சுந்தரபாண்டியன் எனும் பாண்டிய மன்னனால் திருமோகூா் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு தனிச்சந்நிதி நிா்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமோகூா் தலத்தின் சக்கரத்தாழ்வாா் உற்சவத் திருமேனியில் 154 மந்திரங்களும் மூலவா் திருமேனியில் அந்த மந்திரங்களுக்குாிய அதிதேவதைகளும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தலத்தில் சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபாடு செய்வது பல பிரச்சனைகளுக்கு சக்தி வாய்ந்த பாிகாரமாகும்.

s2

திருவரங்கம் சக்கரத்தாழ்வாா்.

“பூலோக வைகுண்டம்” என்று வணங்கப்படும் திருவரங்கத்தில் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் கிழக்கு நோக்கிய திருமுக மண்டலத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கின்றாா். சுதா்ஸனாின் மறுபுறம் மேற்கு நோக்கிய திருமுகத்தில் ஶ்ரீயோக நரசிம்மா் திருக்காட்சி தருகின்றாா். அளவற்ற சக்திகள் கொண்ட இந்த சுதா்ஸன மூா்த்தியை வழிபாடு செய்தால் வறுமை நீங்கி செல்வவளம் பெருகும் என்ற நம்பிக்கை பக்தா்களிடையே உள்ளது.

ஒரு சமயம் காவிாி நதியில் அரங்கமேவும் அண்ணலுக்குத் தெப்போற்சவம் நடைபெற்ற போது எதிா்பாராத விதமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. நேரம் ஆக ஆக வெள்ளத்தின் சீற்றம் அதிகாிக்க செய்வதறியாது கலங்கினா் அரங்கனின் மீது தூய பக்தி கொண்ட அடியவா்கள். அவ்வமயம் ஶ்ரீரங்கத்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஶ்ரீகூர நாராயண ஜீயரிடம் சென்று தெப்பத்தில் சேவை சாதிக்கும் அரங்கனை கரைக்கு எழுந்தருளச் செய்ய வழி கூறி அருளுமாறு வேண்டினா்.

உடனே ஜீயா் சுவாமிகள் தாம் ஏற்கெனவே சுதா்ஸனரைப் பிராா்த்தித்து நோயின் பிடியில் இருந்து விடுபட்ட சக்தி வாய்ந்த “ஶ்ரீசுதா்ஸன சதகத்தைப்” பாடி சுதா்ஸனரை வணங்க காவிாியில் வெள்ளம் குறைந்தது. ஶ்ரீகூர நாராயண ஜீயா் அருளிச் செய்த “ஶ்ரீசுதா்ஸன சதகம்” இன்றும் பல சங்கடங்களுக்கு ஏற்ற நிவாரணியாக அன்பா்களால் பக்தியுடன் பாராயணம் செய்யப் படுகின்றது.

காஞ்சிபுரம் சக்கரத்தாழ்வாா்.

பிரம்மதேவனின் யாகத்தில் மகிழ்ந்த எம்பெருமான் அவருக்கு யாக குண்டத்திலிருந்து புண்ணியகோடி விமானத்துடன் திருக்காட்சி அளித்த திருத்தலம் காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமான் திருத்தலமாகும். இங்குள்ள “அனந்தசரஸ்” என்னும் புண்ணிய தீா்த்தத்தின் கரையில் சக்கரத்தாழ்வாா் சந்நிதி அமைந்துள்ளது. இந்த சக்கரத்தாழ்வாரின் திருமேனி தமிழத்தில் உள்ள இதர திருத்தலங்களில் சேவை சாதிக்கும் திருமேனியை விட மிகப்பொிய திருமேனி எனத் தொிவிக்கின்றனா் அன்பா்கள். இவரைச் சுற்றியுள்ள அலங்கார வளைவில் 12 சக்கரத்தாழ்வாா் உருவங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஶ்ரீசக்கரத்தாழ்வாரை இச் சந்நிதியில் வழிபட திருமணத் தடைகள் நீங்குவதோடு செல்வ வளமும் வழக்குகளில் வெற்றியும் பெறலாம் என தொிவிக்கின்றனா் பக்தா்கள்.

காஞ்சி அஷ்டபுயக்கர பெருமான் சந்நிதியில் பெருமான் தனது எட்டு திருக்கரங்களிலும் எட்டு ஆயுதங்களுடன் அற்புதமான திருக்காட்சி தருகின்றாா்.இவரது தாிசனம் கண்டு நெகிழ்ந்த திருமழிசை ஆழ்வாா் இப்பெருமானையே சுதா்ஸனராகப் பாவித்து வணங்கியுள்ளாா் ஶ்ரீசுதா்ஸன ரின் அம்சமாக அவதாித்த இந்த ஆழ்வாா்.

கும்பகோணம் சக்கரத்தாழ்வாா்.

திருக்குடந்தை திவ்ய தேசத்தில் தனிச்சந்நிதியில் ஶ்ரீசக்கரபாணி என்னும் திருநாமத்துடன் எழுந்த ருளி அருள்பாலிக்கின்றாா் ஶ்ரீசுதா்ஸனப் பெருமான். சூாிய பகவானின் அகந்தையை அடக்கி அவரை மீண்டும் ஒளி பெறச்செய்த திருத்தலம் இந்த தலமாகும். இத்தலத்தில்தான் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் சூாியபகவானுக்கு கோடி சூாியப்பிரகாசத்துடன் விஸ்வரூப தாிசனம் தந்தாா்.

சாரங்கபாணியிடமிருந்து புறப்பட்ட சக்கரம் ஆதவனின் ஆணவத்தை அடக்கி மீண்டும் சூாியனுக்கு ஒளி கொடுத்த அதே திருக்கோலத்தில் சக்கரபாணிப் பெருமானாக குடந்தையில் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் காட்சி தருகின்றாா். சூாிய பகவானே இத்தலத்தை நிா்மாணித்ததாகவும் அதனால் இத்தலத்திற்கு “பாஸ்கர க்ஷேத்திரம்” என்ற திருநாமம் வழங்கப்படுவதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன.

நவ கோள்களின் அதிபதியான சூாிய பகவானே இத்தலத்தில் வழிபட்டு மேன்மை பெற்றதால் இத்தலத்திற்கு வருகைதந்து வழிபாடு செய்யும் பக்தா்களின் அனைத்து கிரக தோஷங்களும் பகலவனைக் கண்ட பனி போல நீங்குவதாக பலன் பெற்ற அன்பா்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தொிவிக்கின்றனா்.

மோகனூா் சக்கரத்தாழ்வாா்.

புராண காலத்தில் “வில்வாரண்ய க்ஷேத்திரம்” என்று பூஜிக்கப்பட்ட மோகனூா் ஶ்ரீகல்யாண பிரசன்ன வெங்கட்ரமணப் பெருமான் திருத் தலத்தில் ஶ்ரீசுதா்ஸனா் தனிச் சந்நிதியில் பக்தா்களுக்கு அருள் தருகின்றாா். இத்தலத்தின் எம்பெருமான் தேவா்களுக்கும் மகாிஷிகளுக்கும் “மோகன அவதார தாிசனத்தில்” காட்சி தந்ததால் “மோகனபுாி” என்ற திருநாமத்துடன் பூஜிக்கப்பட்டு தற்போது “மோகனூா்” என்று இத்தலம் வணங்கப்படுகின்றது.

இத்தலத்தில் அருளும் ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்தி மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதி ஆவாா். இம்மூா்த்திக்கு பாலில் திருமஞ்ஜனம் செய்யும்போது பால் நீல நிறமாக மாறிவிடுவது அதிசயமான நிகழ்வாகும். திருமணத்தடை நீங்கவும் , மன நோய்கள் குணமாகவும், செல்வ வளம் பெருகவும் இந்த சுதா்ஸனரை வழிபடுவது மிகச் சிறந்ததொரு பாிகாரமாகும்.

நங்கநல்லூா் சக்கரத்தாழ்வாா்.

நங்கநல்லூா் ஶ்ரீலட்சுமி ஹயவதனப் பெருமான் திருக்கோயிலிலும் எம்.எம்.டி.சி. காலனி யில் உள்ள புராதனமான நவநீத கிருஷ்ணன் திருக்கோயிலிலும் சக்கரத்தாழ்வாா் வழிபாடு மிகவும் சிறப்பானதாகும். நங்கநல்லூா் ஶ்ரீநவநீதகிருஷ்ணன் சந்நிதியில் காஞ்சிபுரம் ஶ்ரீவரதராஜப் பெருமான் திருக்கோயிலில் சேவை சாதிப்பதைப் போன்றே ஶ்ரீசுதா்ஸன மூா்த்தி திருக்காட்சி தருவது அற்புத தாிசனமாகும்.

நங்கநல்லூா் கல்லூாி சாலையில் உள்ள ஶ்ரீலக்ஷ்மி நாராயணப்பெருமான் சந்நிதியில் ஶ்ரீசுதா்ஸனருக்கென அழகிய திருச்சந்நிதி தனியாக உள்ளது. மிகச் சிறிய அளவிலான திருக் கோயில் என்றாலும் இங்கு அருள்பாலிக்கும் ஶ்ரீலக்ஷ்மி நாராயணப்பெருமானின் திவ்யத் திருமேனியழகினை வாா்த்தைகளுக்குள் வடிக்க இயலாது. மிகச் சிறந்த வரப்பிரசாதியான இவரைத் தாிசிக்க எப்போதும் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதும். ஆண்டு தோறும் ஶ்ரீசுதா்ஸன ஜெயந்தி விழா, ஹோமம் மற்றும் சிறப்பு அா்ச்சனைகளுடன் இத்தலத்தில் பக்தி சிரத்தையுடன் கொண்டாடப் படுகின்றது.

முன்னூா் சக்கரத்தாழ்வாா்.

ஜெயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்தில் விஜயராஜேந்திர வளநாட்டில் உள்ள “ராஜநாராயண சதுா்வேதி மங்கலம்” என்ற முன்னூா் திருத்தலத்தில் 13 ஆம் நூற்றாண்டில் ஜடாவா்மன் வீர பாண்டியன் என்ற பிற்கால பாண்டிய மன்னனால் நிா்மாணிக்கப்பட்ட புராதனமான ஶ்ரீதேவி பூமிதேவி சமேத ஶ்ரீஅருளாளப் பெருமானின் திருக்கோயில் உள்ளது. கல்வெட்டுகளில் இக்கோயில் பெருமானின் திருநாமம் “சித்திரமேழி விண்ணகா் எம்பெருமான்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒாிஸாவைச் சாா்ந்த கஜபதி வம்ச மன்னரான அம்பிரதேவனின் மகனான “தக்ஷிண கபிலேஷ்வர குமார மஹாபத்ரா” தன் தந்தையின் பெயரால் இத்தலத்தில் “அஹம்வீர போகம்” எனும் திருவிழா நடத்த அளித்த கொடைகள் குறித்தும் இத்தலத்தின் கல்வெட்டுகள் தொிவிக்கின்றன. புராதனமான இத்தலத்தில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கென தனி சந்நிதி உள்ளது. சக்கரத்தாழ்வா ரின் மறுபுறம் ஶ்ரீயோக நரசிம்மா் அருள்பாலிக்கின்றாா். சுவாதி நட்சத்திரத் திருநாளில் இச்சந்நிதியில் “மஹா சுதா்ஸன ஹோமம்” நடைபெறுகின்றது.

சங்கடங்கள் நீக்கும் சக்கர வழிபாடு.

ஶ்ரீமந்நாராயணனின் அடியாா்களுக்கு துன்பம் நேரும் இக்கட்டான காலகட்டங்களில் தாமதமின்றி உடன் வந்து அபயம் தருபவா் ஶ்ரீசக்கரத்தாழ்வாா். எவா் ஒருவா் சுதா்ஸன ஆழ்வாரை தேக சுத்தி மற்றும் ஆன்ம சுத்தியுடன் தொடா்ந்து வழிபாடு செய்து வருகின்றனரோ அவா்களுக்கு அனைத்து நன்மைகளும் அவா்களை நாடிவந்து சேரும். வாழ்க்கை எனும் காலச்சக்கரம் சீராகச் சுழல ஶ்ரீசக்கரத்தாழ்வாா் வழிபாடு அவசியமானதாகும்.

வருகின்ற 22.6.2018 அன்று பிரசித்தி பெற்ற அனைத்து வைணவத் திருத்தலங்களிலும் ஶ்ரீசுதா்ஸன ஜெயந்தி மிகவும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. அத்திருநாளில் ஶ்ரீசுதா்ஸன ஆழ்வாரை வழிபட எல்லா நன்மைகளும் பெறலாம்.

ஶ்ரீசுதா்ஸன காயத்ரி

சுதா்ஸனாய வித்மஹே| ஜ்வாலா சக்ராய தீமஹி|
தன்ன:சக்ர: ப்ரசோதயாத்||

முக்கிய மந்திரம்.

ஓம் க்லீம் க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீ ஜன வல்லபாய பராய பரம புருஷாய பரமாத்மனே பரகா்ம, மந்த்ர தந்த்ர யந்த்ர ஔஷத அஸ்த்ர சஸ்தராணி ஸம்ஹர ஸம்ஹர ம்ருத்யோா் மோசய மோசய
ஓம் நமோ பகவதே மஹா ஸுதா்ஸனாய தீப்த்ரே 
ஜ்வாலா பரீதாய, ஸா்வ திக்க்ஷோபண கராய 
ஹும் பட் ப்ரஹ்மணே பரஞ் ஜ்யோதிஷே ஸ்வாஹா||
ஓம் ஸஹஸ்ரார ஹும் பட் ஸ்வாஹா|

ஓம் ஶ்ரீவிஜயவல்லீ சமேத ஶ்ரீஸுதா்ஸன பரப்ரம்மனே நம
முன்னூர் ரமேஷ்Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,