திரு முருக. கிருபானந்தவாரியார்

  திரு முருக. கிருபானந்தவாரியார் 

திரு முருக. கிருபானந்தவாரியார் அவர்களின் பிறந்த நாள் இன்று


 தமிழ் மொழிக்கும் சிறப்பு செய்து, பக்தி நெறியுடன் வாழ்ந்த பெரியவர்.


 கவியரசு கண்ணதாசன்  வாரியாரைப் பற்றி  எழுதிய  வெண்பா கவிதை.


"  வேறியார் உரைத்த போதும் விரிப்பன சுருங்கும் : மேலும்


 மாறியும் திரிந்தும் சொல்லில் மற்றொன்று விரிந்து நிற்கும்!


 கூறுமோர் பொருளையெல்லாம்

 குறையில்லா துரைக்கும் வள்ளல்


 வாரியார் ஒருவரே தான் வையமே சாட்சி சொல்லும்!


 மீனாட்சி என்ற சொல்லை விரிவுரை செய்வார் : அங்கே தானாட்சி செய்யும் எங்கள் தமிழ்நாட்சி என்னென்பேன் யான்!


 ஊனாட்சி செய்யும் மாந்தர்  உயிராட்சி கொள்ளும் இன்ப(த் )


 தேனாட்சி வாரியார்க் கே சிறப்பான ஆட்சி யன்றோ!


 (குமரி அனந்தன் எழுதிய 

 வாரியாரைக் கண்ட கண்கள் என்னும் புத்தகத்திலிருந்த பதிவு )முருக.சண்முகம்

Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சிங்கப்பெண்ணே மகளிர் தின கவிதை